Kalendarz wydarzeń

9-tka dla FAS

Data rozpoczęcia: 09.09.2018
Data zakończenia: 09.09.2018
Lokalizacja: Bielsko-Biała, 11 Listopada, most na rzece Białej
Kontakt z organizatorem: fundacjafasola.pl
Organizator: Fundacja FASola

Informacje

  

 

Zapisz się już dziś i pomóż wspierać rozwój dzieci z płodowym zespołem alkoholowym!

 

 

 

Regulamin (aktualność 24.08.2018, źródło: FB)

REGULAMIN BIEGU

BIEG CHARYTATYWNY - „9-tka dla FAS

1. ORGANIZATORZY
Fundacja FASola
Rada Osiedla Biała Wschód
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego MM Sport
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MOPS Bielsko-Biała

2. CEL IMPREZY

Wsparcie kampanii informacyjnej o skutkach picia alkoholu, palenia papierosów, a także używania innych substancji psychoaktywnych w trakcie ciąży. 
Uwrażliwienie społeczne na problem picia alkoholu w czasie ciąży. 
Promocja Bielska-Białej i ulicy 11 listopada.
Popularyzacja zdrowego stylu życia w tym biegania jako najprostszej formy rekreacji.
Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: 
Bielsko-Biała 09.09.2018r. godz.9.09 – ulica 11 listopada.

4. WPISOWE:

Opłata startowa min. 9,99zł

5. CHARAKTERYSTYKA BIEGU:
Bieg uliczny ulicą 11 Listopada od ul. Cechowej do ul. Komorowickiej i powrót -9 pętli (1 pętla - 940m).
Start - most na rzece Białej na wysokości Reksia.

 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE:

 • Kategoria 1 - godz. 9.30 - dzieci przedszkolne do 6 lat – mogą startować wraz z rodzicami. 
 • Start od ul. Cechowej do mostu na rzece Białej 
 • Kategoria 2 - godz. 9.45 - dzieci szkolne (klasy 1 – 3) mogą startować wraz z rodzicami. 
 • Start na moście rzeki Białej do ul, Cechowej i powrót.
 • Kategoria 3 - godz. 10.00 - dzieci i młodzież klasy 4 – 8. Start na moście rzeki Białej - 1 pętla.
 • Kategoria 4 – godz. 10.30 - młodzież 15 -18 lat. Start na moście rzeki Białej - 2 pętle.
 • Kategoria OPEN - godz.11.00. Start na moście rzeki Białej - 9 pętli.

Przewiduje się limit uczestników biegu 200 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń

7. ZAPISY:
Rejestracja zawodników do dnia 01.09.2018r. odbywa się internetowo (ZGŁOSZENIA)
lub w dniu zawodów. Biuro zawodów będzie otwarte od godz. 8.00.
Uczestnicy powyżej 18 roku życia biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy poniżej 18 roku życia startują w biegu za zgodą podpisaną przez opiekuna prawnego i na ich odpowiedzialność.
Uczestnicy poniżej 7 roku życia startują w biegu za zgodą podpisaną przez opiekuna prawnego i przy jego pomocy.
Zawodnicy zgłaszając się do biegu podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegu
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
Uczestnikom doradza się, jeśli uznają to za konieczne, by wykupili stosowne ubezpieczenie

8. NAGRODY:
Kategoria Open – 1 miejsce puchar okolicznościowy 
medale okolicznościowe
dla dzieci niespodzianki

9. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Organizator zapewnia: 

 • zegar elektroniczny, który pokaże czas przybycia zawodnika na metę, 
 • oznakowaną trasę, 
 • napoje,
 • depozyt dla zawodników na starcie, 
 • obsługę techniczną i wolontariuszy oraz dobrą zabawę i super atmosferę,

Przed biegiem odbędzie się też zbiórka publiczna na cel wskazany przez organizatora.

Podczas trwania biegu, zostanie zorganizowana strefa FAS-olowa, gdzie będzie można się zapoznać z ideą działalności Fundacji FASola.
Organizator dodatkowo przewiduje atrakcje dla dzieci (trampoliny, warsztaty plastyczne, Lego, malowanie twarzy) oraz strefę gastronomiczną i strefę wypoczynku. Strefa znajdować się będzie w rejonie startu i mety, po obu stronach ulicy 11 Listopada.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących tego regulaminu jak również do wszelkich spraw spornych wynikających w trakcie trwania zawodów. 
Podjęte decyzje przez Organizatora są ostateczne.

 

opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:
Fundacja FASola 
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 153
Bank ING 93 1050 1070 1000 0090 3058 2911 z dopiskiem „BIEG”
lub
w biurze zawodów w dzień imprezy

 Organizatorzy planują wiele atrakcji.

 

---

Zapraszamy także na 5.Bieg o Złotą Szyszkę - 27.10.2018, Bystra Śląska