Nasze zawody

Beskidzki Orientcross

Miejscowość: Bielsko-Biała
Data rozpoczęcia: 25.06.2016
Lokalizacja: Hala Wielofunkcyjna Pod Dębowcem
Kontakt z organizatorem: kwojarski@gmail.com
Organizator: O-Team, TKKF Beskidek, BBOSiR, UBS

Informacje

  

 UWAGA KOMUNIKAT ZAWODÓW - BIULETYN NR 2

 

Komunikat nr 1

Zawody na orientację. Zawody zaliczane do Euroregionalnej Ligi BnO 2016

Termin: sobota 25 czerwca 2016 r.
Miejsce: Bielsko-Biała, Stok Dębowca i Szyndzielni
Centrum zawodów: 8:00 – 15:00 Hala widowiskowo – sportowa Bielsko-Biała ul. Karbowa 26
Biuro zawodów: 8:00 – 10:00 w centrum zawodów
Organizatorzy:
Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Beskidek”, O-Team Bielsko-Biała, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, UBS
Kontakt: kwojarski@gmail.com, tel. +48 500 162 802
Ranga zawodów: zawody zaliczane do Euroregionalnej Ligi BnO 2016
Forma zawodów: klasyk
System potwierdzeń: SportIdent dla wszystkich kategorii sportowych i popularyzacyjnych, papierowe karty startowe i perforatory w kategoriach OPEN; opłata za wypożyczenie chipa wynosi 5 zł (kara za zgubienie chipa wynosi 150zł).
Program zawodów: 8:00 –10:00 przyjmowanie zawodników
10:30 –start pierwszych zawodników
13:30–dekoracja najlepszych zawodników

Teren: Obszar podgórski położony między Górą Dębowiec a doliną potoku Olszówka. Zbocze górskie o różnym stopniu nachylenia – od prawie płaskiego do stromego, przebieżność zmienna – od bardzo dobrej do bardzo słabej. Podłoże w większości trudne. Koniec trasy na terenie typu kampusowego.
Mapa: 1 : 10 000, aktualność 2016, aktualizowana w oparciu o materiały LIDAR

Kategorie sportowe:
• K10N i M10N (dzieci z roczników 2006 i młodsze)
• K12 i M12 (dzieci z roczników 2005 i 2004)
• K14 i M14 (młodzież z roczników 2003 i 2002)
• K16 i M16 (młodzież z roczników 2001 i 2000)
• K18 i M18 (młodzież z roczników 1999 i 1998)
• K21 i M21 (młodzieżowcy i seniorzy z rocznika 1997 i starsi)
• K35 i M35 (masters z rocznika 1981 i starsi)
• K45 i M45 (masters z rocznika 1971 i starsi)
• K55 i M55 (masters z rocznika 1961 i starsi)
• M65 (masters z rocznika 1951 i starsi)
Kategorie popularyzacyjne: Rodzinna, OPEN
Łączenie kategorii: Kategorie nie będą łączone.
Przepisy: Zawody rozgrywane wg przepisów BnO zatwierdzonych przez PZOS
Zgłoszenia: http://bielskonoca.hostingasp.pl/Zglos
Termin zgłoszeń: 19 czerwca 2016
Opłata startowa: kat. MK10N, Rodzinna, OPEN – 10 zł, kat. KM14-18 – 10 zł, pozostali 15 zł
Nagrody: Na zawodach najlepsi trzej zawodnicy w każdej kategorii otrzymają medale i dyplomy. Dodatkowe dyplomy otrzymają zawodnicy z kategorii KM10-14, którzy zajmą miejsca IV-VI.
Osoby funkcyjne:
Kierownik zawodów: Krzysztof Wojarski
Sędzia Główny: Kamilla Wojarska
Budowniczy tras: Michał Wojarski
Obsługa SportIdent: Malwina Wysocka
Kierownik biura zawodów: Aleksandra Domeradzka
Kierownik startu: Krzysztof Bodzek
Kierownik mety: Krzysztof Świerkosz

Bezpieczeństwo: Wszyscy zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW i startują na własną odpowiedzialność – zawodników z klubów sportowych obowiązują ważne badania lekarskie (odpowiadają kierownicy ekip), od zawodników indywidualnych wymagane będzie oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na udział w zawodach (w przypadku nieletnich oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna – odpowiadają opiekunowie).

 

Główna strona: II Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich

ORGANIZATORZY: