Ja, niżej podpisany(a):

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Ultra Beskid Sport z siedzibą w Bielsku-Białej.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Ultra Beskid Sport w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Dane osobowe: (prosimy o dokładne wypełnienie)

Prosimy o sprawdzenie danych. Jezeli wszystko jest poprawne - naciśnij poniższy klawisz. Po potwierdzeniu (mail) przyjęcia do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest niezwłocznie uiścić składkę członkowską w wysokości 30 zł pod rygorem unieważnienia członkostwa - konto: 28 1160 2202 0000 0001 8920 0837 (Millenium Bank).

Ochrona Danych Osobowych
Udostępniane dane osobowe są chronione w pełni zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Nasza firma jest administratorem bazy danych osobowych. Podane dane pod żadną postacią i żadnym pozorem nie będą udostępnianie osobom trzecim. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy danych naszej firmy. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

Oświadczenie