Kalendarz wydarzeń

Test Coopera

Miejscowość: Wapienica - Bielsko-Biała
Data rozpoczęcia: 11.11.2015
Lokalizacja: Stadion Sprint w Wapienicy
Kontakt z organizatorem: KS Sprint - Michał: 608 671 501
Organizator: KS Sprint, BBOSiR, UM Bielsko-Biała

Informacje

W dniu 11. listopada w Wapienicy odbędzie się Test Coopera - bieg 12 minut. Będą również biegi dla dzieci i młodzieży.

TEST COOPERA DLA DOROSŁYCH
TERMIN: 11 listopada 2015 r. godz.11.00.
TRASA: Na terenie stadionu lekkoatletycznego w Bielsku-Białej ul. Jaworzańska 120.

UCZESTNICTWO:
W teście mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Udział w teście jest bezpłatny. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 11.11.2015 r. W czasie weryfikacji zawodnicy akceptacją niniejszy regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisują oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w teście. Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia bezpośrednio w dniu biegu na terenie stadionu w godzinach 9.30-10.45.

PRZEBIEG TESTU::
Zawodnicy startują w biegu dwunastominutowym. Wynikiem jest przebiegnięty dystans. Każdy startujący otrzymuje certyfikat z uzyskanym rezultatem. Nie przewiduje się nagród. Nie ma klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Test zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZLA. Organizator zapewnia opiekę medyczną i przebieralnie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Podczas imprezy zostaną przeprowadzone biegi dla dzieci:
10.30 Bieg przedszkolaka (100 m)
10.35 Bieg dla uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej (100 m)
10.40 Bieg dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej (400 m)
10.45 Bieg dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (1000 m).
Wszyscy startujący w biegach młodzieżowych są zobowiązanie do stawienia się w biurze zawodów ze zgodą na start podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Przewiduje się medale dla najlepszych.
Start w biegach młodzieżowych jest bezpłatny.