Kalendarz wydarzeń

Młodzieżowe biegi i test Coopera

Miejscowość: Bielsko-Biała
Data rozpoczęcia: 11.11.2016
Data zakończenia: 11.11.2016
Lokalizacja: Stadion Sprint Wapienica
Kontakt z organizatorem: Michał Dębowski 608 671 501
Organizator: SPRINT

Informacje

TERMIN I MIEJSCE: 11.11.2016 godz 10.30 STADION BBOSiR „SPRINT” BIELSKO BIAŁA JAWORZAŃSKA 120

  • 10.30  - Bieg przedszkolaka 2010 i młodsi (100 m)
  • 10.35 - Bieg dla uczniów 2007-2009 (100 m)
  • 10.40 - Bieg dla uczniów 2004-2006 (400 m)
  • 10.45 - Bieg dla młodzieży 2001-2003 (1000 m)
  • 11.00 - TEST COOPERA – bieg 12-minutowy


NAGRODY: medale miejsca I-III w każdej kategorii, TEST - certyfikat

ZGŁOSZENIA: Biuro Zawodów w godz 9.30 -10.45
Wszyscy startujący w biegach młodzieżowych są zobowiązanie do stawienia się w biurze zawodów ze zgodą na start podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.

TEST COOPERA: W teście mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 11.11.2016 r. W czasie weryfikacji zawodnicy akceptacją niniejszy regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisują oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w teście.

Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach.
Wynikiem jest przebiegnięty dystans. Każdy startujący otrzymuje certyfikat z uzyskanym rezultatem. Nie przewiduje się nagród

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Test zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZLA.
Organizator zapewnia opiekę medyczną i przebieralnie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Wszystkie zapytania dotyczące zawodów proszę kierować do Organizatora i Kierownika Zawodów z ramienia KLUBU  – MICHAŁ DĘBOWSKI – 608 671 501